Saturday, December 22, 2012

MUET Tip Dari Pemeriksa Kertas!!




Malaysian University English Test (MUET) adalah ujian kecekapan bahasa Inggeris, sebahagian besarnya untuk kemasukan universiti. Ujian dan dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (yang juga menjalankan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia peperiksaan) dan sebahagian besarnya diiktiraf hanya di Malaysia dan Singapura.


Kebanyakan calon-calon yang menduduki MUET berbuat demikian untuk memohon kemasukan di universiti-universiti dan kolej awam dan swasta. MUET adalah prasyarat dan wajib, dalam memohon untuk kemasukan ke semua universiti dan kolej awam di Malaysia serta Universiti Nasional Singapura, Universiti Teknologi Nanyang dan Universiti Pengurusan Singapura. Universiti-universiti menetapkan sasaran skor band yang berbeza untuk pelbagai kursus yang ditawarkan. Sebagai contoh, pelajar yang mahu melanjutkan Undang-undang akan dikehendaki untuk mendapatkan Band 4 MUET, manakala pelajar yang mahu meneruskan Perubatan di universiti akan diperlukan untuk mendapatkan Band 5. MUET juga wajib untuk lulus dari sebuah universiti tempatan. Jadi, calon-calon dinasihatkan untuk mengambil MUET secepat mungkin untuk mengelakkan kelewatan dalam pengajian mereka.

Penjawat awam (kerajaan) juga mengambil MUET peluang kenaikan pangkat. Sebagai contoh, pegawai polis, guru-guru dan kakitangan pentadbiran mengambil MUET sebagai kelayakan Inggeris.

Calon-calon biasanya perlu mendaftar melalui institusi, mereka calon swasta dengan Jabatan Pelajaran Negeri mereka, dengan yuran pendaftaran yang digunakan untuk menjadi RM 61, tetapi kini telah pergi sehingga RM 101. Calon-calon boleh mendaftar MUET dalam talian melalui laman web MPM. Walaupun kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk memansuhkan yuran peperiksaan kerajaan mulai tahun 2007, [1] MUET akan kekal sebagai ujian berbayar. Mulai tahun 2012, MUET akan diadakan tiga kali setahun, pada bulan Mac, Julai dan November. Ia adalah dinasihatkan untuk memperuntukkan masa yang mencukupi untuk penyediaan, dalam usaha untuk mendapatkan skor band yang diperlukan untuk universiti. Secara purata, 85000 calon duduk MUET setiap masa. [2]


klik disini untuk mendapat Tips dari salah seorang pemeriksa kertas MUET

No comments: